HDR logoHDR Amplification logo
Navracíme slovu "boutique" jeho původní význam.

HDR Amplification je mladá, avšak velmi rychle se rozvíjející značka hudební aparatury založená v Českých Budějovicích v roce 2013. Sortiment našich výrobků se neustále dynamicky rozrůstá (odtud název HDR - High Dynamic Range) a zahrnuje lampové zesilovače, reproboxy, pedály a příslušenství.

Děláme vše pro to, abychom naplnili slovo "boutique" v jeho původním významu, spojeném s ruční prací nejvyšší kvality, velkou pozorností k detailům a schopností realizovat i ty nejnáročnější výzvy. Stěžejním prvekm tohoto přístupu je pak úcta k zákazníkovi, k jeho přáním a specifickým požadavkům.

Butiková výroba však v posledních letech prochází velkými změnami a uvedené výhody, jakkoliv se mohou jevit samozřejmé, již zdaleka nejsou pravidlem. V důsledku dostupnosti schémat osvědčených obvodů a dalších informací na internetu je dnes více butikových výrobců, než kdykoliv předtím. Nabízí se proto otázka, zda jsou všichni skutečně tak dobří, jak tvrdí, nebo zda jen těží z práce někoho jiného, aniž by sami měli dostatečné povědomí o podstatě fungování daných obvodů. A není to vlastně jedno?

Je zřejmé, že přístup typu "okopíruj to či ono, zkombinuj to dohromady a doufej, že to bude fungovat", není totéž jako komplexní návrh obvodu, založený na rozsáhlých elektrotechnických znalostech. Ani ten nejjednodušší obvod se totiž pro porozumění vzájemným souvislostem mezi jednotlivými součástkami neobejde bez adekvátní odbornosti. Někde tady se nachází hranice mezi profesionály a samozvanými odborníky.

Jsme přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je výrábět vysoce kvalitní zesilovače a efekty bez potřeby nahrazovat technická fakta pseudovědeckými mýty. Výroba hudební aparatury není černá magie, pouze trocha vědy. Neexistuje slyšitelný jev, který by nebyl vysvětlitelný pomocí fyziky, a tudíž neexistuje ani problém, který by nebyl řešitelný, nebo zvuk, kterého by nebylo možné dosáhnout. Jsme tu, abychom splnili Vaše přání.

Pavel Horáček, 2013
HDR on facebook HDR on youtube
© HDR Amplification 2013